Köszöntő

Kedves Látogató!

Tisztelettel köszöntjük Önt a Human Exchange Alapítvány honlapján!

Közhasznú alapítványunk 1998 óta teljesít szolgálatot a széles értelemben vett társadalomtudományi-, humán-, valamint szervezet- és hálózatfejlesztési kutatás és innováció differenciált területein.

Az elmúlt több mint két évtizedben megszerzett kutatás-fejlesztési és innovációs tapasztalataink alapján kialakított szolgáltatási portfóliónk és referenciáink híven tükrözik a vállalati/üzleti, a költségvetési és a civil szektorban eszközölt intervencióink szerteágazó jellegét, jelentőségét.

Hazai és európai uniós alapokból támogatott projektjeink a társadalmi felzárkózás és integráció jegyében, szociális és foglalkoztatási célokat és tevékenységeket felkarolva kerülnek megvalósításra, elősegítve kisebbségi csoportok, hátrányos helyzetű közösségek esélyegyenlőségének, érdekérvényesítési esélyeinek fokozódását. 

A regionális, térségi, terület-, illetve településfejlesztési, ágazat-, szolgáltatás- és szervezet-, valamint személyzetfejlesztési céllal és tartalommal folytatott projektjeink kivitelezése során a legmagasabb szakmai és tudományos minőség elérésére törekszünk. Sikereink elsődleges záloga az alapítvány szervezeti környezetében működő Társadalmi és Gazdasági Erőforrások Kutató Intézet, valamint a Nemzetközi Emberi Erőforrás Fejlesztő és Karrier Menedzsment Intézet keretei között rendelkezésre álló tapasztalt, jól képzett szakembergárdánk. Egyedi igényeket és szükségleteket is felkarolni képes projekt keretek között hatékonyan együttműködő képviselőink üzleti tapasztalatokkal is felvértezett egyetemi oktatók és kutatók, valamint különböző területeket képviselő vállalati, civil és közigazgatási szakemberek.

Reméljük, haszonnal forgatja majd az oldalainkat, megtalálja mindazokat az információkat, amelyek segíthetik Önt és Tisztelt Munkatársait annak a kérdésnek az eldöntésében, hogy érdemes-e az alapítványunkkal, szakembereinkkel a fent említett területekre irányulóan kapcsolatba lépni és együttműködni!

Várjuk szíves jelentkezését, kérdéseit, felvetéseit, javaslatait, amelyeket tisztelettel és köszönettel fogadunk!

 

az alapítvány munkatársai

 

 

 

*