A jövő műhelye

Settlement típusú Segítőház létrehozása és a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatások fejlesztése Gilvánfán (TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0061) 

 
A „Jövő Műhelye” címmel kidolgozott program a 311/2007. (XI. 17.) kormányrendelet 2. valamint 4. számú mellékletében meghatározottak alapján az ország leghátrányosabb helyzetű kistérségeihez sorolt sellyei kistérség északi peremén elhelyezkedő közel 400 fős kistelepülésen, a teljes egészében beás cigányok által lakott Gilvánfán valósult meg. A munkanélküliségi mutató a kistérségben már hosszabb ideje meghaladja a 30%-ot, Gilvánfán az 50%-ot, a gazdasági-társadalmi jelzőszámok alapján összeállított magyarországi települések rangsorában a település évek óta a 10 legszegényebb falu között szerepel.
A településre és a térségre vonatkozó eddigi kutatási adatok és tapasztalatok alapján, többszörösen kirekesztettnek tekinthető gilvánfai népességen belül már nem lehet éles határvonalat húzni a falu déli peremén az 1950-es évektől – eredeti szándék szerint ideiglenes jelleggel – létrehozott, jelenleg 32 családnak otthont adó Varga-telepen és a község belterületén élő családok között. A pályázat keretén belül nem is kívánunk különbséget tenni a falu és a Varga-telep között, a falu egészét szegregátumnak tekinthetjük.
A faluban és a térségben már hosszabb ideje dolgozó civil szervezetek – Számá dă Noj”- Vigyázz Reánk Egyesület, Ifjúságért Egyesület1, a Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont, a Türr István Képző és Kutató Intézet, a Pécsi Tudományegyetem tanszékeit képviselő Human Exchange Alapítvány – és a helyi önkormányzat együttműködésével megvalósuló projekt legfontosabb célja: a településen elérhető óvodai, iskolai, tanodai, családsegítő, gyermekjóléti, egészségügyi és önkormányzati szolgáltatások hatékonyságának javítása. Továbbá a Varga-telepen és a község belső területén élők társadalmi integrációja szempontjából alapvetően fontos, de a településen hiányzó munkaerő-piaci, közösségi, kulturális és hatósági szolgáltatások, programok egy struktúrában történő kialakítása és működtetése.
 
A 20 hónap alatt 145.977.302 Ft költségvetéssel megvalósuló projekt keretében az alábbi feladatok kerültek végrehajtásra:
 • A projekttervben meghatározott, a szolgáltatások és programok biztosítását szolgáló építészeti felújítások elvégzése.
 • A Varga-telepről és a községből egyaránt könnyen megközelíthető Csillagház (Segítőház) kialakítása, itt információs és közösségi tér létrehozása, hatósági ügyek intézése, E-ügyintézés, közérdekű információk és internet hozzáférés biztosítása, jogsegélyszolgálat működtetése, tanácsadások (egészségügyi, gyermekvédelmi, stb.) szervezése, szociális munkások irodájának működtetése, a helyi lakosság munkába helyezését segítő munkaerő-piaci menedzser és a közösségi-kulturális munkát szervező animátor beállítása, közösségi-kulturális programok helyszíne.
 • A közösségszervezési-közösségfejlesztési programokhoz kapcsolódó sportpálya kialakítása a Csillagház közelében (50 m.)
 • Mosoda-varroda épület (Csillagpont) kialakítása és működtetése (Varga-teleptől 350 m., a Csillagház épületétől 150 m.). A háztáji kiskertek bevonása a közösen kialakított kertészeti programba.
 • A projekt keretében elkészítendő egyéni fejlesztési tervekre épülő családgondozói és gyermekjóléti szolgáltatások és az ezeket kiegészítő családkísérési szolgáltatás biztosítása, a családkísérési szolgáltatás keretében az önálló egzisztencia megteremtésének elősegítése a kliensekkel közösen kialakított stratégia alapján, és az erre a célra létrehozott szociális menedzsmenttel való együttműködés révén.
 • 61 fő képzésbe vonása, közülük 47 fő felnőtt munkanélküli szakmai végzettséget adó képzésének megszervezése, munkába helyezésének támogatása, a munkaerő-piaci hatékonyságot növelő készség- és képességfejlesztő kurzusok szervezése, idegen nyelvi tanfolyamok beindítása.
 • A 0-3 éves korú gyermekek részére a „bölcsőde – óvoda program” megvalósítása, az óvodai nevelés hatékonyságát erősítő, fejlesztő programok megvalósítása.
 • A pályaválasztást előkészítő orientációs foglalkozások (középiskolák, munkahelyek felkeresése, a megtapasztalt élmények feldolgozása, egyénekre szabott iskolaválasztási stratégia kialakítása) 6-8. osztályos gilvánfai gyerekek részére.
 • A mentorálásra szoruló gilvánfai általános és középiskolások körének kialakítása, részükre az iskolai előmenetelüket támogató mentor-tanárok alkalmazása, fejlesztő programok megvalósítása.
 • Óvodai és iskolai szülőcsoportok szervezése.
 • Szervezett sporttevékenységek beindítása, öntevékeny zenei csoport létrehozásának támogatása, kulturális rendezvények, események, ismeretterjesztő programok szervezése.
 • Nyári művészeti táborok szervezése gilvánfai fiatalok és egyetemi hallgatók bevonásával.
 • A Gilvánfáról elszármazottak találkozójának szervezése, ehhez kapcsolódva falutörténeti állandó kiállítás (helytörténeti gyűjtemény) létrehozása (fotók, tárgyak, visszaemlékezések, levelek, stb.).
 • A helyi, térségi, megyei közéletbe való bekapcsolódást és a településen élők folyamatos informálását segítő programok szervezése (beszélgetések közéleti szereplőkkel, a települést, térséget érintő fejlesztési tervek bemutatása, megvitatása, stb.).
 • Közösségi eseményeket, programokat folyamatosan bemutató, a faluról való pozitív kép kialakítását segítő internetes WEB oldal létrehozása és a helyi közösség által történő működtetése.
 • Sporttal, kultúrával, hagyományőrzéssel foglalkozó civil szerveződés létrehozásának segítése.
 • Egyetemi tanszékek és hallgatók bekapcsolódása a projektfeladatok végrehajtásába: családsegítés, gyermekvédelem, jogsegélyszolgálat, sport, kulturális és művészeti tevékenységek, hagyományőrzés, a településen belüli és a külső kommunikáció javítása.
 • További fejlesztési programok kialakítása, a projektfeladatok végrehajtásának értékelő kutatása, a projekt-tapasztalatok beépítése az egyetemi képzésbe.
 • A további fejlesztési programok előkészítéséhez 4 napos nyári falukutató tábor lebonyolítása Gilvánfán. „Tervezz bátran – közöd van hozzá” címmel műhelybeszélgetések szervezése.
 • Komplex egészségügyi szűrővizsgálatok szervezése, egészségügyi felvilágosító előadások megtartása.
 
Az Ifjúságért Egyesület a projekt előkészítő szakasza után, a fizikai megvalósítás megkezdése előtt kilépett a konzorciumból 2014. 03.28-án.