Humán Innovációs Szemle (III/1-2.)

BEKÖSZÖNTŐ / EDITORIAL

ELMÉLETI TANULMÁNYOK / THEORETICAL STUDIES

Dr. Márta B. Erdős – Dr. Gábor Juhász – Dr. Péter Garai: The theoretical bases of knowledge management
A szervezeti tudásmenedzsment elméleti alapjai – Összefoglalás

Dr. Nándor Birher: A Scheme of the approach of law as a concept based on communal relations
A jog, mint közösségi kapcsolatokon alapuló jelenség megközelítésének vázlata – Összefoglalás

Hegedűs Norbert: A bizonyosság ígérete
The promise of certainty – Summary

Dr. Bertalan Péter: A modern történelem oktatásának jelentősége napjainkban
The Past Present and Future of Teaching – The Significance of Teaching Modern History today – Summary

TUDOMÁNYOS SZAKMAI, KUTATÁSI ÉS ISMERETTERJESZTŐ KÖZLEMÉNYEK / SCIENTIFIC PROFESSIONAL, RESEARCHER AND EDUCATIONAL PUBLICATIONS

Joan M. Borst, Ph.D.: Challenges at the end of life
Kihívások a halál közeledtével – Összefoglalás

Patty Stow Bolea, Ph.D.: Social Work Education, Service Learning, and Community Partnerships
A szociális munka oktatása, közösségi tanulás és közösségi partnerség – Összefoglalás

Luca Csikós: International Perspectives on Social Work
A szociális munka nemzetközi perspektívái – Összefoglalás

Dr. Mónika Fodor – Mária Katona – Klára Morvay: The effect of work place conditions on the selection of the mode of institutional catering
A munkahelyi adottságok szerepe a munkahelyi étkezési mód megválasztásában – Összefoglalás

Kovács Sárkány Hajnalka – Kovács Vilmos: A siker kulcsa a dolgozók felkészültsége
The workers’ sklills are the key off success – Summary

Szijjártó Linda – Prof. Dr. Bereczkei Tamás: A bizalom és viszonzás szerepe a machiavellista döntéshozatalban
The role of trust and reciprocity in Machiavellian decision making – Summary

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ / RESEARCH SUMMARY

Pintér Bettina – Erdélyi Kira: Az iskolai közösségi szolgálatról
Community service at school – Summary

SZERZŐINKRŐL / AUTHORS