Humán Innovációs Szemle (IV/1-2.)

BEKÖSZÖNTŐ / EDITORIAL
 
DAJNOKI Krisztina: Védett szervezetek megítélése a HR tükrében
Krisztina DAJNOKI: Summary: The Evaluation of Protected Organisations from the Perspective of HR
 
BODOR Mónika – BERTALAN Péter: Oktatói, kutatói keresetek elemzése nemzetgazdasági viszonylatban
Mónika BODOR – Péter BERTALAN: Summary: Analysis of Academic Salaries in National Economy
 
Gábor JUHÁSZ: The Role and Importance of Social Economy in the Development of Local Community and Economy and Regional Convergence
JUHÁSZ Gábor: Összefoglalás: A szociális gazdaság szerepe és jelentősége a helyi társadalom és gazdaság fejlesztésében, illetve a térségi-területi felzárkózásban
 
TÉSITS Róbert – ALPEK B. Levente: A leghátrányosabb helyzetű álláskeresők mobilitásvizsgálatának új módszerei
Róbert TÉSITS – Levente ALPEK B.: Summary: New Methods for Studying the Mobility of the Most Disadvantaged Job Seekers
 
ELEK Boglárka – LÁSZLÓ Katalin – PINTÉR Bettina – VOJTEK Éva: Az Ős-Dráva Program keretei között megvalósuló „Szövétnek I.” projekthez tartozó kelet-ormánsági települések természetföldrajzi jellegzetességeinek bemutatása
Boglárka ELEK – Katalin LÁSZLÓ – Bettina PINTÉR – Éva VOJTEK: Summary: Presentation of the Natural Characteristics of Villages Situated in West-Ormánság Area in Hungary, Included in „Torchlight I.” Project of „Original Dráva Program”
 
Nándor BIRHER: From Structures to Communities
BIRHER Nándor: Összefoglalás: A struktúráktól a közösségig
 
CZAKÓ Kálmán: Hálózattól a közösségig. Gondolatok Birher Nándor A struktúráktól a közösségig című tanulmányához
 
SZÉKEDI Levente: Patchwork or Puzzle? A romániai roma projektek „formális” és „informális” megvalósíthatóságáról és hatékonyságáról
Levente SZÉKEDI: Summary: Patchwork or Puzzle? The Feasibility and Effectiveness of Romanian Roma Projects
 
GÖRÖG Nikolett: A kárpátaljai magyar oktatásügy problémái
Nikolett GÖRÖG: Summary: Educational Problems of Subcarpathian Hungarian Minority
 
PAPP Adrien: A kultúra léte társadalmunkban
Adrien PAPP: Summary: The Significance of Culture in Society
 
MOLNÁR Zsófia: Összenyitott tér–időben. Nádas Péter Párhuzamos történetek és Ottlik Géza Iskola a határon című regényéről
Zsófia MOLNÁR Summary: In Interconnected Space and Time. Attempts of Orientation in the Novels Párhuzamos történetek by Péter Nádas and Iskola a határon by Géza Ottlik
 
Szerzőinkről / Authors