Romomatter – Hátrányos helyzetű fiatalok és a korai gyermekvállalás

A Pécsi Tudományegyetem Műveleti Medicina Tanszéke és a Health Leaders Egyesület (HLMDI, www.hlmdi.org) munkacsoportja egy két évig tartó Európai Uniós (EU) nemzetközi projekt keretében vizsgálta és értékelte egy, a gyermekkori anyává válás megelőzését célzó akciókutatás eredményeit.

A gyermekkori anyaság sok országban mélyen beágyazott és összetett kérdés, amely komplex módon fonódik össze a diszkriminációs folyamatokkal. Mindez megnehezíti a fiatal anyák életét, fokozza a mentális és fizikális egészségügyi kockázatokat, kiszolgáltatva őket az iskolaelhagyásnak, ezáltal a bizonytalan foglalkoztatásnak, így rontva az érdekérvényesítési lehetőségeiket.

A Romomatter projekt szellemisége a közösségi erőforrások aktivizálásában gyökerezik, amely a fiatal, tinédzser lányokon kívül a közösség tagjainak, beleértve a döntéshozók involválásán alapul. A projekt célkitűzései közt szerepelt többek közt a roma lányok

- gyermekvállalásához vezető döntéseit befolyásoló, ösztönző a közösségi eszközök, narratívák és evidenciák feltérképezése;

- közösségben betöltött aktív szerepvállalásának erősítése; – életét érintő kérdésekben történő tájékozott döntéshozatal elősegítése;

- kritikus gondolkodásának fejlesztése a gyermekvállaláshoz fűződő ügyeikben;

- érdekérvényesítő képességeinek fejlesztése életcéljaik megvalósítása, elérése érdekében.

Az HLMDI munkacsoportja eltökélt a projekt eredményeinek hazai hasznosításában, amelynek projekt szintű megvalósítását a dél-dunántúli régióban együttműködő partnerszervezetek részvételével közösen képzeli el. A projekt az Európai Unió Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020) támogatásával 2019-2020 során valósul meg. A projekt hivatalos honlapja a www.romomatter.org linken érhető el.