Információk

Tanulmányok beküldése

A tanulmányokat a Szerkesztőség részére kérjük megküldeni a következő e-mail címre: hisz@humanexchange.hu

Hozzájáruló nyilatkozat

Hozzájárulás a publikációk nyomtatott és elektronikus formában való közléséhez:

Nyilatkozat letöltése (doc) / Nyilatkozat letöltése (pdf)

Szerkesztési paraméterek (letöltés)

 • Times New Roman betűtípus;
 • 10-es betűnagyság;
 • szimpla sorköz;
 • normál margó: körben 2,5 cm;
 • tabulátoros behúzás a bekezdések első soránál – kivételt képeznek a címek és felsorolások alatti, valamint az üres sorok utáni bekezdések;
 • a fejezet címét 11-es betűnagysággal, a nagyobb részek címeit félkövéren, a kisebbeket dőlten jelöljük; felsorolás esetén az ebben a dokumentumban is látható kis négyzeteket használjuk;
 • a lábjegyzeteket az oldal alján helyezzük el;
 • az ábrákat és a táblázatokat középre zárva helyezzük el, alá számozva és megnevezve a tartalmat, 8-as, félkövér betűtípussal; az ábrák esetében a megfelelő felbontású, min. 1000 képpont szélességű képfájlokat (JPG vagy TIF) érdemes preferálni;
 • az ábrákat, képeket és táblázatokat, valamint diagramokat külön is kérjük megküldeni.
 • A publikációkat B5 méretben kérjük szerkeszteni;
 • egy publikáció terjedelme minimum 7 oldal, maximum 10 oldal (karakterszám: szóközökkel együtt minimum 18 000, maximum 36 000 leütés) lehet.

Az egyes publikációk tartalmi felépítése

 • a publikáció rövid tartalmi összefoglalója kb. 10 sorban (absztrakt: miről szól a publikáció, mire használhatjuk a kinyert információkat, milyen tágabb kontextusba illeszthető be a téma stb.);
 • nagyobb témakörök bemutatása; az egyes témakörök, a nagyobb tartalmi egységek terjedelme legalább 1,5 oldal legyen;
 • összegzés/lezárás;
 • irodalomjegyzék.

Idézetek

 • az irodalomjegyzék egységesítése érdekében használjuk a harvard style formátumot; ennek részletes leírása megtalálható: http://library.leeds.ac.uk/info/200232/referencing/817/new_how_do_i_insert_references_into_my_work/3
 • az irodalomjegyzéket a fejezet végén helyezzük el;
 • szöveg közbeni idézéskor az alábbi formátumokat használjuk:
  • (Horváth 2004);
  • (Rekettye-Szűcs 2002);
  • (Csáky et al 2007) – háromnál több szerző esetén;
  • (Hrubos 2006 668. o.);
  • (Barakonyi 2004a, 179. o.) – több, ugyanabban az évben publikált írás esetén (a, b, c…)
  • (Neave 1991, in Hrubos 1996) – szerkesztett kötet esetén.