Szolgáltatásaink

A Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány az alábbi szolgáltatási portfóliót ajánlja fel üzleti szervezetek, önkormányzatok, civil szerveződések, valamint fejlesztési társulások, közösségek számára.

I. Humán kutatás-fejlesztés

 • A hazai társadalmi és gazdasági feltételrendszer országos/nemzetgazdasági, illetve területi egységek és/vagy lehetséges piaci szegmensek vetületeiben való komplex felmérése és elemzése (háttérelemzés) hazai és külföldi vállalatok, vállalkozások részére, befektetések, beruházások, fejlesztések környezeti feltételrendszerének leképezése, a kockázati tényezők azonosítása (kockázatelemzés) és kompenzálása céljából.
 • Térségi, regionális kiterjedésű tanulmányok és fejlesztési koncepciók készítése előzetes felmérés (helyzetfelmérés) alapján önkormányzatok, fejlesztési társulások, ügynökségek részére az aktuális Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjaihoz, illetve egyéb támogatási programok prioritásaihoz, intézkedéseihez igazodóan.
 • Szociológiai felmérések, vizsgálatok minisztériumok, szakigazgatási szervek, önkormányzatok, civil szervezetek, forrásközpontok, fejlesztési ügynökségek részére, társadalmi szükségletek, igények (igény- és szükségletfelmérés) meghatározása, erőforrástérképek (gazdasági, szociális, foglalkozási, képzettségi stb.) előállítása céljából.
 • Érdek- és konfliktuselemzések készítése vállalatok, vállalkozások megbízásából, valamint munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezetek együttműködési rendszereinek, érdekérvényesítési potenciáljának fejlesztése céljából.
 • Munkaerő-piaci vizsgálatok, munkaerőforrásra fókuszáló felmérések és elemzések különböző piaci szegmensekre irányulóan üzleti szervezetek, önkormányzatok, szakigazgatási szervek, civil szervezetek részére.
 • Ágazati fejlesztési tanulmányok készítése, ágazati kapcsolatok elemzése a különböző szektorokban tevékenykedő innovációs célú közreműködők számára.
 • A felsőoktatás és az üzleti élet szereplőinek együttműködését segítő tudásintenzív szolgáltatások fejlesztéséhez szükséges háttérelemzések, tanulmányok készítése, az együttműködési rendszer facilitálása.
 • Szervezeti humánerőforrás vizsgálatok és fejlesztési akciók tervezése és kivitelezése (HR audit, erőforrás-analízis, kompetenciaanalízis, motivációanalízis, dolgozói elégedettség felmérés, „360 fokos” felmérés, vezetői coaching, team coaching, empowerment, outsourcing, outplacement, munkakörelemzés és értékelés stb.).
 • Vállalati/szervezeti teljesítményértékelési és ösztönzési rendszerek tervezése és kiépítése, a bevezetésüket megelőző felmérések lebonyolítása; komplex teljesítmény- és ösztönzésmenedzsment szisztémák rendszerintegrációja.
 • Szervezeti kultúra vizsgálatok tervezése és kivitelezése, multikulturális analízis.
 • Szervezeti kommunikáció hatékonyságát javító intézkedések alkalmazása előzetes vizsgálatok alapján.
 • Szervezeti érdekháló vizsgálatok lebonyolítása; konfliktuskezelési eljárásokat megelőző, a szervezeti konfliktusok feltárására és kezelésére irányuló felmérések és fejlesztési akciók kivitelezése.
 • Szociotechnikai vizsgálatok tervezése és megvalósítása vállalatok, vállalkozások, költségvetési intézmények és civil/nonprofit szervezetek megbízásából.
 • A szociális gazdaság fejlődési perspektíváinak vizsgálata, a civil/nonprofit szervezetek érdekérvényesítési lehetőségeinek és feltételeinek feltérképezése. Hátrányos helyzetű célcsoportok munkaerő-piaci esélyeinek javítását célzó intervenciók tervezése és kivitelezése.
 • Vállalatok, vállalkozások társadalmi felelősségvállalását elősegítő és megjelenítő háttérvizsgálatok végzése, a komplex dokumentáció és egyéb reprezentációs programok kidolgozása, megvalósításuk menedzselése.
 • Vállalatok, vállalkozások, önkormányzatok, társulások, civil szervezetek forrásszerző és forrásmegtartó képességének felmérése, a forrásfelvevő és forrás-felhasználási potenciál fokozása differenciált intervenciók alkalmazásával.

II. Emberi erőforrás-fejlesztéssel (képzés, oktatás, tréningek) kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások

 • Oktatási, képzési, átképzési beavatkozások tervezése és kivitelezése vállalatok, vállalkozások, önkormányzatok és civil szervezetek számára az alkalmazott, illetve a térségi munkaerő hatékonyságának javítása érdekében, valamint a munkanélküliség csökkentése céljából.
 • Csoport tréningek tervezése és lebonyolítása üzleti és nonprofit szervezetek, valamint költségvetési intézmények részére a következő személyzetfejlesztési területeken:
  • vezetőképzés-és kiválasztás,
  • konfliktus-és problémakezelés,
  • időgazdálkodás,
  • team-építés,
  • szervezeti kommunikáció,
  • multikulturális kommunikáció és együttműködés javítása,
  • participáció növelése a szervezetben: feladat-és döntési képesség delegálása,
  • prezentációtechnika,
  • teljesítményértékelés – munkahatékonyság növelés,
  • ösztönzésmenedzsment,
  • karriermenedzselés,
  • változásmenedzselés,
  • értékesítési hatékonyságnövelés,
  • ügyfélkapcsolatok javítása,
  • kritikus ügyfelek kezelése,
  • team- és vezetői coaching.

III. Szervezet-és szolgáltatásfejlesztéssel, illetve változásmenedzsmenttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások

 • Stratégiai,
 • változáskezelési,
 • üzletviteli,
 • marketing- és
 • emberi erőforrás-gazdálkodási tanácsadás, valamint
 • a társadalmi felelősségvállalást elősegítő és megjelenítő, illetve
 • PR és üzleti kommunikációs (webdizájn, e-kereskedelem, marketing, idegen nyelvű szóróanyagok, kiadványok készítése) fejlesztési intervenciók tervezése, vezetése és ellenőrzése üzleti szervezetek, önkormányzatok, fejlesztési célú társulások, ügynökségek és civil szerveződések részére szervezeti működésük optimalizálása, hatékonyságuk javítása érdekében.

IV. Az európai uniós támogatási alapokból történő forrásszerzéshez kapcsolódó tanácsadói szolgáltatások

 • Fejlesztési igény- és szükségletfelmérés,
 • erőforrás-analízis,
 • forrásszerző-, felvevő- és megtartó képesség vizsgálata,
 • pályázatfejlesztés és projektmenedzselés üzleti és nonprofit szervezetek, valamint önkormányzatok és térségi fejlesztési társulások számára a fejlesztésekhez szükséges addicionális források bevonása céljából, valamint az egyes fejlesztési projektek megvalósítása érdekében.