Tudás-tár

Humán Innovációs Szemle (VII/1.)

2018. január 15.

Tésits Róbert – Alpek B. Levente – Hoványi Gábor –Bánfalvi Márk: A FOGLALKOZTATHATÓSÁGOT JAVÍTÓ ORSZÁGOS PROGRAMOK TERÜLETI-STRUKTURÁLIS KONZEKVENCIÁI
Molnár Dániel – Dózsa Zsófia – Juhász Gábor: A GILVÁNFÁN LAKÓK KÖRÉBEN VÉGZETT, SZÜKSÉGLET- ÉS HELYZETFELTÁRÁSRA IRÁNYULÓ KÉRDŐÍVES VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI
Gonda Tibor – Bencze Szabina: A HUMÁNERŐFORRÁS SZEREPE AZ APRÓFALVAK INNOVATÍV FEJLESZTÉSÉBEN HUSZTÓT ÉS KOVÁCSSZÉNÁJA PÉLDÁJA ALAPJÁN
Molnár Dániel – [...]

Humán Innovációs Szemle (VI/1-2.)

2016. január 15.

A jövő műhelye – Settlement típusú Segítőház létrehozása és a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatások fejlesztése Gilvánfán című projekt rövid bemutatása
 
A projektértékelés folyamatának módszertana és mintái
 
A kérdőíves adatfelvételből származó eredmények bemutatása
 
A projekt előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos tapasztalatok
 
A projekt fő céljainak teljesülésével kapcsolatos tapasztalatok
 
A helyi identitás változása
 
Képek a projekt megvalósításának időszakából
 
Fenntarthatóság és továbbgondolás

Humán Innovációs Szemle (V/1-2.)

2015. május 18.

BEKÖSZÖNTŐ / EDITORIAL
DAJNOKI Krisztina – FENYVES Veronika: Fluktuációs sajátosságok feltárása egy multinacionális szervezet példáján keresztül.
Krisztina DAJNOKI – Veronika FENYVESI: Summary: Exploring the characterictics of labour turnover in a multinational organization
SÁNDOR Tímea: Az AC/DC módszer és a 360°-os visszajelzés használatának szempontjai
Tímea SÁNDOR: Summary: Aspects of applying AC/DC method and 360 degree feed-back
KŐMÍVES Péter Miklós – [...]

Humán Innovációs Szemle (IV/1-2.)

2014. február 25.

IV. évfolyam, 1-2. szám, 2013. december

Humán Innovációs Szemle (III/1-2.)

2013. március 23.

III. évfolyam, 1-2. szám, 2012. december

Humán Innovációs Szemle (II/1.)

2011. augusztus 2.

II. évfolyam, 1. szám, 2011. május

Humán Innovációs Szemle (I/1-2.)

2010. október 10.

I. évfolyam, 1-2. szám, 2010. szeptember

HR tevékenységek kiszervezésének értékelő kutatása

2010. október 5.

A kutatás során született eredmények összegzése

Caregivers of Seriously Disabled Children and their Relationship Issues with the Labor Market

2010. június 26.

Joan Borst, Ph.D.

Interjú Egyed Lindával, a Fino-food Kft. ügyvezető igazgatójával

2010. június 23.

A Fino-food Kft. fejlesztése