Társadalomtudományi-, humán kutatás-fejlesztés

Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés (SZJ 73.20)

Ebbe a szakágazatba tartozik:

  • a kutatás és kísérleti fejlesztés a társadalomtudományok területein;
  • a kutatás és kísérleti fejlesztés a humán tudományok területein;
  • az interdiszciplináris kutatás, fejlesztés, alapvetően társadalomtudományi és humán területen.

A humán kutatás-fejlesztés, a humán innováció szerepe a szervezeti hatékonyság fokozásában

A rendszerváltást követő időszakban a hazai gazdaság jelentős mértékű átalakuláson esett át. A magántulajdonosi formára való áttérés, a hazai kis-és középvállalkozások szaporodása, a külföldi tulajdonú vállalatok fokozott szerepvállalása, a multi-és transznacionális vállalatok által közvetített globalizációs hatások, a tőkebefektetések és a technikai-műszaki-, valamint technológiai fejlődés új feltételrendszerben jelentkeztek.

A gazdaságban és a társadalomban végbemenő nagy horderejű és intenzív változások kulcstényezőjévé az emberi erőforrás vált. A hazai és külföldi piacokon versenyző magyar tulajdonú vállalkozások hatékonysága, eredményessége, jövedelemtermelő képessége elsősorban azon múlik, hogy az említett vállalkozások rendelkeznek-e az üzleti célok megvalósításához megfelelő minőségű és mennyiségű-, valamint hozzáállást felmutató humán tőkével. Mára a haza vállalkozások is felismerték az emberi erőforrások elsődleges szerepét a szervezeti erőforrások között.

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény megalkotásának célja a magyar gazdaság versenyképességének és fenntartható fejlődésének biztosítása volt. Ennek elengedhetetlen feltétele, hogy a vállalkozások nagyobb hangsúlyt fektessenek az innovációra, ezen belül a humán kutatás-fejlesztési célokra és akciókra. Az említett cél megvalósítását szolgálja az elkülönített állami pénzalapként funkcionáló Kutatási és Technológiai Innovációs Alap, amely a források, az Alapba történő befizetések koncentrálása mellett biztosítja azok visszaáramlását is a vállalkozási szektorba innovációs célú felhasználásra.

A humán kutatások és fejlesztések fő célja a vállalkozások belső környezeti feltételrendszerének átalakítása szervezet-és személyzetfejlesztési intervenciók tervezése és lebonyolítása révén a hatékonyság, a teljesítmények növelése, a versenyképesség fokozása érdekében.

A Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány által biztosított üzleti-együttműködési keretrendszerben tíz éve kivitelezünk társadalomtudományi-, humán kutatás-fejlesztési projekteket a Magyarországon működő vállalatok, vállalkozások, valamint civil/ non-profit szervezetek és költségvetési intézmények megbízásából. Szervezeti intervencióink során az emberi erőforrást állítjuk a középpontba. Humán kutatás-fejlesztési projektjeink során mélyrehatóan vizsgáljuk a szervezeti struktúra és működés feltételrendszerét, a szervezeti kultúra jelenségvilágát, a kommunikációs csatornákat és módokat, a teljesítményértékelési-és ösztönzési rendszereket, valamint a személyzetgazdálkodás egyéb területeit egyaránt. Tapasztalataink szerint a szervezetek esetében alkalmazott humán innováció jelentős mértékben növelheti a szervezetek hatékonyságát.