ÉRTEM, ÉRTED. – ÉRTED? EGYÜTT KÖNNYEBB, HÁT LEGYEN MÁS A SZENVEDÉLYED!

A Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat egészségfejlesztési és drogprevenciós projektje

EFOP-1.8.9-17-2017-00015

 

A projekt komplex beavatkozási rendszere a lakosság egészségkultúrájának fejlesztésére, a hatékony, a célcsoportokhoz igazított egészségkommunikációval az egészségtudatosság növelésére, szemléletformáló és prevenciós programok megvalósítására irányult. A Human Exchange Alapítvány 6 projektelem megvalósításában működött közre. A tevékenységek lebonyolítása során az Alapítvány addiktológiai konzultáns, gyermekpszichiáter, gyermekpszichológus, mentálhigiénikus, pedagógus, pszichiáter, szociális munkás, szociálpolitikus, szociológus, továbbá élménypedagógiai, interkulturális és outdoor tréner szakképzettséggel és több évtizedes releváns munkatapasztalattal rendelkező szakértők bevonásával biztosította az elvárt szakmai színvonalat.

 

A gyermekvédelmi szakellátásra irányuló kutatás megvalósítása 

Tevékenység célja:

Gyermekvédelmi szakellátás aktuális addiktológiai helyzetének, problémakezelési gyakorlatainak, tevékenységeinek felmérése;

Új pszichoaktív anyagok (designer drogok) elterjedésének és használatának kutatása, feltérképezése;

A fiatalkorúak droghasználati és szabadidő-eltöltési szokásainak elemzése.

A kutatási jelentés letölthető az SMGYK honlapjáról

Az adatfelvétel helyszínei: 13 telephely

 

Az intézmények részére tanácsadás, tapasztalat- és módszercsere

A tevékenység célja: A gyermekvédelmi szakellátásban dolgozók készségeinek, kompetenciáinak fejlesztése az addiktív minták feletti nagyobb fokú kontroll elnyerésének támogatása által.

Célcsoport: Gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakemberek

A megvalósulás helyszínei: Marcali, Nagyszakácsi

 

Burn-out megelőzését célzó tréning

A tréning célja a burn-out (kiégés) kialakulásának megelőzése, illetve kezelése, valamint a szakellátásban dolgozó szakemberek mentális állóképességének fokozása annak érdekében, hogy a kiégés tüneteit idejekorán felismerjék és kezeléséhez hatékony segítséget kérjenek.

Célcsoport: Gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakemberek

A megvalósulás helyszínei: Kaposvár, Marcali

 

Együttműködés- és kreatív képességfejlesztő tréning

A tréning célja, hogy a szakellátásban dolgozó szakemberek képesek legyenek egymás erősségeit észrevenni, értékelni és használni, ezáltal közösen tudjanak megoldani olyan feladatokat, melyekre egyedül nem, vagy kevésbé hatékony módon lennének képesek. Cél, hogy meg tudják határozni a maguk és egymás erősségeit és gyengeségeit is, ezeken pedig képesek legyenek javítani.

Célcsoport: Gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakemberek

A megvalósulás helyszínei: Kaposvár, Nagyszakácsi

 

Mentálhigiénés támogató tevékenység nyújtásáról szóló képzés

Tevékenység célja: Az intézményben dolgozók el tudják látni az általános és célzott mentálhigiénés prevenciós feladatokat, az intézmény által ellátott gyermekek és szüleik körében, ezáltal hosszú távon javuljon az intézmény prevenciós tevékenységének eredménye.

Érintett célcsoport: Gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakemberek

A megvalósulás helyszínei: Kaposvár, Nagyszakácsi

 

Szociális készségek fejlesztése képzés

A képzés célja a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakemberek individuális gyakorlati készségeinek és képességeinek fejlesztése a csoporton belüli kommunikáció és együttműködés terén. Az egyének közötti kapcsolattartás hatékonyságának növelése, a kognitív teljesítményt meghatározó társas viselkedési módok gyakoroltatása, elsajátítása különböző feladatok segítségével.

Érintett célcsoport: Gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakemberek

A megvalósulás helyszínei: Kaposvár, Marcali