Legyen más a szenvedélyed! 2.

Prevenciós program megvalósítása a Fonyódi járásban

EFOP-1.8.9-17-2017-00009

A projekt céljai:

  1. A szerhasználat megelőzése és visszaszorítása a gyermekvédelmi szakellátásban részesülők körében. 
  2. A nevelőszülők nevelőszülői készségeinek, kompetenciáinak fejlesztése; a családi rendszer, a nevelőszülői szerep erősítése.
  3. Gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakemberek szakmai hatékonyságának növelése.
  4. Az ellátórendszer megelőzési rendszerének fenntarthatóság és hatékonyságnövelése.

A Somogy megyei II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon megbízásából a Human Exchange Alapítvány 18 projektelem megvalósításában működött közre. A tevékenységek lebonyolítása során az Alapítvány addiktológiai konzultáns, gyermekpszichiáter, gyermekpszichológus, mentálhigiénikus, művészetterapeuta, pedagógus, pszichiáter, pszichológus, szociális munkás, szociálpolitikus, szociológus, szupervizor, továbbá élménypedagógiai, interkulturális és outdoor tréner szakképzettséggel és több évtizedes releváns munkatapasztalattal rendelkező szakértők bevonásával biztosította az elvárt szakmai színvonalat.

 

Önismeret és énkép tréning

A tevékenység célja: A képzés célja, hogy a résztvevőket segítse önmaguk megértésében, tudatosságuk növelésében, segítséget nyújtson a személyiség előnyösebb oldalának előtérbe helyezéséhez, az érzelmek kezeléséhez, ezáltal csökkentve a szorongást és segítve az egyén társas kapcsolatait.

Érintett célcsoport: gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermekek

A megvalósulás helyszínei: Balatonboglár, Öreglak

 

Nemet mondás tudománya tréning

A tevékenység célja: A résztvevők segítése azokban a döntési helyzetekben nemet mondani a drogra, amikor ezzel élesben találkoznak szórakozóhelyeken, saját közösségükben, nehéz élethelyzetekben.

Érintett célcsoport: gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermekek

A megvalósulás helyszínei: Balatonboglár, Öreglak

 

Életvezetési, bűnmegelőzési és drogprevenciós komplex művészeti tábor megvalósítása

A tevékenység célja: A társadalmi közösségi szabályok megismertetése, az önuralom és énkép, valamint a konfliktus kezelési technikák fejlesztése és a művészetek iránti nyitottság megteremtése.

Érintett célcsoport: gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermekek

A megvalósulás helyszínei: Balatonboglár, Fonyód-Bélatelep, Öreglak

 

Az ellátottak figyelmét a szerfogyasztás tüneteire és következményeire felhívó előadás

A tevékenység célja: Tudásbővítés a pszichoaktív szerek használatának veszélyeiről, a függőség veszélyeiről és a drogok élettani hatásairól. 

Érintett célcsoport: gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermekek

A megvalósulás helyszínei: Balatonboglár, Fonyód-Bélatelep, Öreglak

 

A gyermekvédelmi szakellátásra irányuló kutatás

Tevékenység célja:

Gyermekvédelmi szakellátás aktuális addiktológiai helyzetének, problémakezelési gyakorlatainak, tevékenységeinek felmérése;

Új pszichoaktív anyagok (designer drogok) elterjedésének és használatának kutatása, feltérképezése;

A fiatalkorúak droghasználati és szabadidő-eltöltési szokásainak elemzése.

A kutatási jelentés letölthető a II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon honlapjáról

Az adatfelvétel helyszínei: 5 telephely

 

Nevelői, gyám klub

A tevékenység célja: A klubtevékenység során olyan készségek, képességek, jártasságok elsajátítása a cél, amelyekkel lehetővé válik a nevelők számára a drogproblémák megfelelő megközelítése, kezelése, a szerhasználat megelőzése, amelyek révén növelhetik a gyermekvédelmi ellátást igénybe vevők védettségét a drogprevenció céljainak és módszereinek átvétele által.

Érintett célcsoport: Gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakemberek

A megvalósulás helyszíne: Balatonboglár

 

Oktató, felvilágosító előadások szervezése a HIV/hepatitis, STD, TBC, stb témakörben az intézmények személyzete és az intézményekben élők, valamint a nevelőszülők részére

A tevékenység célja: A résztvevők ismereteinek bővítése az egészséget veszélyeztető tényezőkkel, fertőzésekkel, illetve azok megelőzésével és kezelésével kapcsolatban.

Érintett célcsoportok:

  1. gyermekvédelmi szakellátásban részesülők,
  2. gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakemberek,
  3. a program megvalósításának helyszínén élő prevenciós programokkal érintett gyermekek és szülők. 

A megvalósulás helyszíne: Balatonboglár, Öreglak

 

Kiégés elleni tréning

A tevékenység célja: A „burn out” („kiégés”) megelőzését és kezelését szolgáló tréning feladata a mentális és fizikai kimerültség okozta túlzott és hosszan tartó stresszes érzelmi állapot kezelése.

Érintett célcsoport: Gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakemberek

A megvalósulás helyszíne: Balatonboglár, Öreglak

 

Szupervízió

A tevékenység célja: A szupervízió a résztvevők szakmai személyiségének fejlesztésére irányul. A célok között szerepelhet a vezetői kompetenciák, a kommunikációs, a problémamegoldási, a konfliktuskezelési és egyéb képességek fejlesztése, új pozíció betöltéséhez, vagy új munkatárs felvételekor a beilleszkedéshez nyújtott segítség, konkrét személyközi problémák, konfliktusok feldolgozása az érintettek részvételével.

Érintett célcsoport: Gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakemberek

A megvalósulás helyszíne: Fonyód-Bélatelep, Öreglak

 

Szabadidő klub

A tevékenység célja: A gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakemberek felkészítése szabadidős programok tervezésére, szervezésére és lebonyolítására, annak érdekében, hogy hasznos szabadidő eltöltéséhez minél több lehetőséget kínálhassanak a gyermekvédelmi szakellátásban élőknek. Ezáltal a megelőzést segítő programok szervezése és megvalósítása is teljesül a célcsoport számára, a kábítószer-fogyasztás megelőzése és visszaszorítása érdekében.

Érintett célcsoport: Gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakemberek

A megvalósulás helyszíne: Balatonboglár, Öreglak

 

Mentálhigiénés támogató tevékenység nyújtásáról szóló képzés

A képzés célja segítségnyújtás az intézmény helyi drogstratégiájának kialakításához annak érdekében, hogy az intézményben dolgozók el tudják látni az általános és célzott prevenciós feladatokat, ezáltal hosszú távon javuljon az intézmény prevenciós tevékenységének eredménye. 

Érintett célcsoport: Gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakemberek

A megvalósulás helyszíne: Fonyód-Bélatelep, Öreglak

 

Művészetterápia klub

A tevékenység célja: A belső lelki áramlás elindítása, érzelmek mozgósítása, egészséges énkép megismerése; önértékelés, önismeret fejlesztése; egymás elfogadásának segítése, prevenció.

Érintett célcsoport: gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermekek  

A megvalósulás helyszíne: Öreglak

 

Közösségfejlesztés – expedíció

A tevékenység célja: Fiatalok számára tervezett, hosszabb, együttműködést igénylő fizikai-pszichikai kihívást jelentő erdei expedíció, tanulási és fejlődési lehetőségekkel. A program a természetszeretetre nevelést, a komfortzóna elhagyását, a saját teljesítmény kipróbálását és kitágítását, a csapatmunka, a felelősségtudat, a kommunikáció valamint a döntéshozatali készségek fejlesztését célozza meg.

Érintett célcsoport: gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermekek  

A megvalósulás helyszíne: Sziágy Erdei Iskola (3 turnus)

 

Magatartási és beilleszkedési zavarokkal küzdő gyerekek fejlesztése élménypedagógiával

A tevékenység célja: A résztvevők ismereteinek bővítése cselekvés általi tanulással. Szociális kompetenciák fejlesztése, empátiára, együttműködésre nevelés. A felelősségtudat, a kreativitás és a kommunikáció fejlesztése.

Érintett célcsoport: gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermekek  

A megvalósulás helyszíne: Fonyód-Bélatelep

 

Motivációkeltés és jövőtervezés

A tevékenység célja: a meglévő saját motivációk működésének megismerése, valamint új saját motivációs sémák elsajátítása. A résztvevők jövőbeli lehetőségeinek reálisabb feltérképezése. 

Érintett célcsoport: gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermekek

A megvalósulás helyszíne: Fonyód-Bélatelep, Öreglak

 

Improvizáción és drámapedagógián alapuló foglalkozássorozat

A tevékenység célja: megerősíteni a csoporton belüli és a saját irányba történő elfogadó attitűdöt. A bizalmatlanság és az ellenszenv leküzdése. 

Érintett célcsoport: gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermekek 

A megvalósulás helyszíne: Balatonboglár

 

Szociális készségfejlesztés tréning

A tevékenység célja: én-erősítés, pozitív önértékelés kialakítása.

Érintett célcsoport: gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermekek

A megvalósulás helyszíne: Fonyód-Bélatelep, Öreglak

 

Kreatív drogprevenciós foglalkozások

A tevékenység célja: A társas készségek fejlesztése, a diszfunkcionális viselkedésminták kezelése.

Érintett célcsoport: gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermekek  

A megvalósulás helyszíne: Balatonboglár, Fonyód-Bélatelep