Szövétnek IV.

Humán szolgáltatások fejlesztése az Ős-Dráva Program területén, Vajszló központtal

EFOP-1.5.3-16-2017-00007


ALAPADATOK

Főkedvezményezett: Vajszló Nagyközség Önkormányzata

Projekt kezdete: 2018. február 1.

Projekt vége: 2020. október 29.

A projekt elszámolható bruttó összköltsége: 246 134 337 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A konzorciumot alkotó tagok: Vajszló Nagyközség Önkormányzata, Vajszlói Aprófalva Óvoda Intézményfenntartó Társulás, Bogádmindszent Község Önkormányzata, Hegyszentmárton Község Önkormányzata, Kisszentmárton Község Önkormányzata, Piskó Községi Önkormányzat, Zaláta Község Önkormányzata, Dél-Baranyáért Alapítvány, Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány, Nyolc Boldogság Alapítvány

 

A PROJEKT SZAKMAI TARTALMA

Általános, átfogó célok

  • A bevont települések és szervezetek tárgyi, kulturális, szellemi és természeti környezeti értékeinek feltárása és felmutatása, értékként való tudatosítása, az értékszemlélet megerősítése.
  • A helyi esélyegyenlőségi programokban (HEP) feltárt problémák komplex kezelése, az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetének javítása.
  • A tényleges helyi igények és szükségletek kielégítését biztosító szolgáltatások bevezetése, a meglévők fejlesztése, a közszolgáltatások elérésének szavatolása a helyi társadalmak tagjai számára, a kapacitás-, erőforrás- és szolgáltatáshiány kompenzálása.
  • Az egyéni és közösségi értelemben vett cselekvőképesség fejlesztése és dinamizálása, a társadalmi részvétel fokozása a helyi közösségek és erőforrások bevonásán alapuló, területi hatókörű fejlesztési intervenciók megvalósításával.
  • A területi különbségek csökkentése, a társadalmi felzárkózás elősegítése.
 

Részcélok

  • A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása.
  • A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és a munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése.
  • A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése.
  • A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása.
  • A kultúrák közötti párbeszéd erősítése.
 

A projekt célcsoportjai

A projekt célcsoportjai közé tartoznak az aktív korú, hátrányos helyzetű lakosság, családok, a gyermekek és a fiatalok, a helyi közszolgáltatásban dolgozók, illetve a potenciális alkalmazottak, továbbá nemzetiségek, kisebbségi csoportok (pl. fogyatékkal élők) tagjai, valamint civil és üzleti szervezetek, társadalmi, közösségi szerveződések.

Általánosságban a projekt célcsoportja a térség teljes népessége, ezen belül kiemelten az esélyegyenlőségi csoportok tagjai: a mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, fiatalok, nők, idősek és fogyatékkal élők.

Egyes projekttevékenységek elsődleges célcsoportjai: az alacsony iskolai végzettségűek, álláskeresők, a munkaerőpiacon gyengén integrálódott csoportok tagjai, fogyatékkal élők, HH és HHH tanulók és családjaik, gyakori évismétlők, tanulmányaikat a végzettség megszerzése előtt félbehagyók, veszélyeztetett gyermekek és családjaik, pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat igénybevevők.

 

A projekt hatásterülete

A projekt közvetlen hatásterülete a konzorciumot alkotó települések, mint Vajszló, Bogádmindszent, Hegyszentmárton, Hirics, Kisszentmárton, Piskó, Zaláta, de egyes tevékenységek közvetlen hatást gyakorolnak a konzorciumban résztvevő óvodai társuláshoz tartozó települések lakosságára (Adorjás, Baranyahídvég, Kemse, Kórós, Lúzsok, Ózdfalu, Páprád, Sámod, Vejti) is, a projekt maga pedig közvetett módon befolyásolja az egész térség (Dél-Baranya, Ormánság) népességének életlehetőségeit.

A projekt szinergikusan kapcsolódik a Szövétnek V. – Humán szolgáltatások fejlesztése az Ős-Dráva Program területén, Felsőszentmárton központtal c., EFOP-1.5.3-16-2017-00052 kódszámú projekthez.

 
 

A célcsoportokra irányuló projekttevékenységek

·         Munkaerő-piaci mentorálás

·         Fiatalok Klubjának működtetése

·         Interprofesszionális moderált esetmegbeszélések a humán közszolgáltatásban dolgozók számára

·         Szemléletformáló és antidiszkriminációs képzések a potenciális munkáltatók számára

·         Közösségi sport, kulturális és nemzetiségi (roma, horvát, német) rendezvények több településen

·         Egészségfejlesztési programok minden korosztály számára

·         Szolgáltatásfejlesztési Kerekasztal létrehozása a humán közszolgáltatásban dolgozók részvételével

·         Interaktív Nemzetiségi Helytörténeti Értéktár és Tudásközpont kialakítása

·         Hagyományőrző rendezvények lebonyolítása a nemzetiségi önkormányzatok közreműködésével

·         Nemzetiségi összművészeti és gasztronómiai fesztivál 

 

 

A projekt keretében létrejött Interaktív Nemzetiségi Helytörténeti Értéktár és Tudásközpont honlapja elérhető az ormanysag.hu címen. 

 

TEMATIKUS ALOLDALAK

Foglalkoztatási szakértői tevékenységek

Humán szolgáltatásfejlesztési tanácsadás

Közösség egészségfejlesztése – Addiktológiai tevékenységek