Szervezeti egységek

Az alapítvány közhasznú civil szervezetként működik. Fő döntéshozó szerve a kuratórium, amely három főből áll. 

Az alapítvány szervezeti környezetében működő Human Exchange Társadalmi és Gazdasági Erőforrások Kutató Intézet (Human Exchange Kutató Intézet – HEKI) célja a nemzetgazdasági, térségi-és helyi társadalmi és gazdasági-, valamint különböző szervezeti feltételrendszerben alkalmazásra kerülő erőforrások, kapacitások vizsgálata, valamint hatékonyabb, eredményesebb alkalmazásuk, felhasználásuk elősegítése.

A Nemzetközi Emberi Erőforrás Fejlesztő és Életpálya Menedzsment Intézet az emberi erőforrás-gazdálkodási, személyzetfejlesztési – elsősorban képzési, átképzési, életpálya menedzselési – tevékenységekkel és kapcsolódó tanácsadói szolgáltatásokkal kíván hozzájárulni középiskolai diákok, egyetemi hallgatók és munkavállalók munkaerő-piaci érdekérvényesítési törekvéseinek és esélyegyenlőségének biztosításához. Az Intézet által felkínált szolgáltatások széles módszertani skálán, megfelelő kínálatot biztosítanak az igénybevevők számára: nyelvi képzések, egyéni és csoportos felkészítések (coaching, tutorálás és mentorálás, valamint tanácsadásí), multikulturális hallgatói központ és klub, pszichológiai tanácsadás, csoportos tréningek, tanulmányutak, továbbá életpálya menedzselés. Az Intézet törekszik arra, hogy hazai és külföldi partnerintézményekkel, illetve az általuk képviselt programokkal együttműködve fejtse ki tevékenységét.