Foglalkoztatás

Beszámoló a TÁMOP–1.4.1–11/1–2012-0037 számú „Szövétnek I. Közösségi foglalkoztatási kezdeményezés az Ős–Dráva Program 20 településén” című projekt keretén belül megvalósított foglalkoztatási tevékenységről

A hátrányos helyzetű munkanélküli személyek esetében a piacképes végzettség megszerzése, a képzettségi szint javítása az elhelyezkedés fontos, de nem elégséges feltétele. A szakképzettség önmagában, munkalehetőség, illetve munkatapasztalat nélkül nem feltétlenül biztosítja a munkához jutást. Erre való tekintettel a projekt céljául tűzte ki a bevont személyek foglalkoztatását is, amely támogatott, illetve nem támogatott formában valósul meg. A képzéseket sikeresen elvégzett kliensek közül 12 fő a projektben megszerzett végzettségének megfelelő munkakörben került elhelyezésre, akik júliustól decemberig hat hónap időtartamban támogatott foglalkoztatottként piaci szervezetek, illetve önkormányzatok dolgozójaként végzik munkájukat. A 12 fő számára a fél éves támogatott időszakot követően pedig további hat hónapig tartó, nem támogatott továbbfoglalkoztatást biztosítanak a foglalkoztató szervezetek. A projektbe bevont, képzésben nem részesülő, de munkaerő-piaci mentori szolgáltatásban részesített személyek közül további hét személy esetében volt sikeres az elhelyezési tevékenység, akik 2014 januárja óta fokozatosan kezdték meg munkájukat különböző profilú szervezetek keretei között.