Méhész képzés

2014. június 1. – 2014. augusztus 10.

Beszámoló a TÁMOP–1.4.1–11/1–2012-0037 kódszámú „Szövétnek I. Közösségi foglalkoztatási kezdeményezés az Ős–Dráva Program 20 településén” című projekt keretén belül megvalósított Méhész (OKJ) képzésről

A projekt képzési programelemei közül harmadikként a Méhész képzés került megvalósításra, amely 2014. június 1-jei kezdettel az erdőművelő (OKJ) képzettséget szerzett személyek köréből kikerülő 8 fő számára nyújtotta a méhész OKJ-s képesítés megszerzésének lehetőségét. A korábban megvalósított két képzéshez hasonlóan a méhész képzés is tartalmazott elméleti és gyakorlati modult, amelyek közül itt is a gyakorlati rész volt a hangsúlyosabb, hozzájárulva ezzel a megszerzett elméleti ismeretek foglalkoztatás során történő hasznosíthatóságának megteremtéséhez. A képzés specialitását az adta, hogy a tanfolyam ideje alatt több résztvevő is foglalkoztatásban vett részt, így a gyakorlati oktatás egy része hétvégi napokon valósult meg annak érdekében, hogy lehetővé tegye a képzési és a foglalkoztatási kötelezettségeknek való egyidejű megfelelést. A képzést megkezdett személyek mindegyike sikeresen teljesítette az augusztusban lebonyolított írásbeli és szóbeli vizsgákat, hozzájutva ezzel a méhész képzés által biztosított OKJ-s végzettséghez és tovább növelve munkaerő-piaci reintegrációs esélyeiket.