Tájékoztató

Tájékoztató a TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0037 azonosító számú,

„Szövétnek I. – Közösségi foglalkoztatási kezdeményezés az Ős-Dráva Program 20 településén”

című pályázati projekt keretében igénybe vehető képzési és foglalkoztatási lehetőségekről

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram!
Magyarország Kormánya kiemelt kormányzati programként kezeli a Baranya Megyei Önkormányzat által képviselt Ős-Dráva Programot, amely a fenntartható fejlődés feltételeit hivatott megteremteni hazánk egyik leghátrányosabb térségében, az Ormánságban.
A dél-baranyai Ormánság mellett Somogy megyére, valamint a határ menti horvátországi térségekre is kiterjedő Program 2011 végén indult a vízkormányzási rendszer kialakításával. A holtágak, vizes élőhelyek revitalizálása nyomán megkezdődhetnek a térségben a hosszú távú fenntarthatóságot biztosító ökoszociális gazdálkodás differenciált tevékenységei (például az ökoturizmus vagy az organikus mezőgazdaság fejlesztése), valamint a gazdálkodási tevékenységek meghonosodását biztosító képzési, átképzési és foglalkoztatási, valamint vállalkozásfejlesztési intézkedések.
A komplex terület-és vidékfejlesztési Program hosszú távon hozzájárulhat ahhoz, hogy az Ormánságban élő lakosság olyan foglalkoztatási lehetőségekhez jusson, amelyek révén saját maguk által előállított helyi termékek és szolgáltatások előállításával biztosíthatják megélhetésüket, életminőségük javítását.
Az Ős-Dráva Program komplex társadalmi felzárkózást célzó humán alprogramjának részeként 2013. szeptember 1-jén megkezdődött a TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0037 azonosító számú, „Szövétnek I. – Közösségi foglalkoztatási kezdeményezés az Ős-Dráva Program 20 településén” című pályázati projekt, amelynek keretében az alábbi képzési, átképzési és foglalkoztatási-, valamint kapcsolódó munkaerő-piaci szolgáltatási lehetőségeket vehetik igénybe a projektbe bevonásra kerülő célcsoport tagjai.
Képzésekben való részvétel:
  • víziközmű-építő,
  • erdőművelő és
  • méhészeti munkás szakképesítések megszerzése;
Kapcsolódó munkaerő-piaci szolgáltatások:
  • kulcsképesség vizsgálat;
  • készség-és képességfejlesztő tréningek;
  • álláskeresési tanácsadás, álláskeresési technikák átadása;
  • munkaerő-piaci ismeretek elsajátítása;
  • mentorálás és mediáció a munkakeresés során.
Támogatott foglalkoztatási lehetőségek:
  • erdőtelepítés, karbantartás (erdőművelés);
  • víziközművek építése, karbantartása és vízrendezési munkákban való részvétel.
Amennyiben Ön jelenleg munkanélküli vagy a családjában, a rokonai, barátai, esetleg a szomszédjai között ismer állás nélküli személyt, fontolja meg a fent felsorolt lehetőségeket, illetve ossza meg azokat másokkal is és jelentkezzenek a lakóhelyük szerint illetékes települési önkormányzat hivatalában a projektben (képzésekben és foglalkoztatásban, illetve kapcsolódó munkaerő-piaci szolgáltatásokban) való részvétel céljából.
A projektben résztvevők a képzések ideje alatt útiköltség-térítésben és megélhetési támogatásban részesülnek. A foglalkoztatásban részt vevő személyek számára munkajövedelmet és útiköltség-térítést biztosít a projekt.
Csatlakozzon Ön is és invitálja a családtagjait, ismerőseit, barátait és a szomszédjait is, használják ki a képzési/ átképzési lehetőségeket, vegyék igénybe a kapcsolódó szolgáltatásokat, dolgozzanak és szerezzenek jövedelmet a projekt keretei között!
Várjuk jelentkezésüket az alábbi helyszíneken, elérhetőségen:
települési önkormányzatok hivatalai, valamint a mentor@humanexchange.hu e-mail címen.
Human Exchange Alapítvány Dél-Baranyáért Alapítvány Baranya Megyei Önkormányzat