Víziközmű-építő képzés

2014. január 20. – 2014. május 6.
 
Beszámoló a TÁMOP–1.4.1–11/1–2012-0037 kódszámú „Szövétnek I. Közösségi foglalkoztatási kezdeményezés az Ős–Dráva Program 20 településén” című projekt keretén belül megvalósított Víziközmű-építő képzésről
 
A képzési programblokk második képzése a 2014. január 20-án elindított Víziközmű-építő képzés volt, ami a tervezettek szerint az Ős-Dráva Program csatornázási, vízszabályozási munkálatai során hasznosítható képzettséggel ruházza fel a résztvevőket. A 600 órában megvalósult gyakorlatorientált képzés nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettséget határozott meg bemeneti követelményként, amelynek a bevont személyek mindegyike megfelelt. Az elméleti modul befejezését követően a két képzési helyszínen megvalósuló gyakorlati oktatás jelentette a tanfolyam legfontosabb elemét, nevezetesen a szakterületen alkalmazott munkamódszerek és eszközhasználat elsajátítását. A képzés sikeres lebonyolítását követően 12 fő víziközmű-építő képesítést szerzett munkaerő-piaci elhelyezkedési lehetőségeinek javítása érdekében.