Humán Innovációs Szemle (V/1-2.)

BEKÖSZÖNTŐ / EDITORIAL

DAJNOKI Krisztina – FENYVES Veronika: Fluktuációs sajátosságok feltárása egy multinacionális szervezet példáján keresztül.
Krisztina DAJNOKI – Veronika FENYVESI: Summary: Exploring the characterictics of labour turnover in a multinational organization

SÁNDOR Tímea: Az AC/DC módszer és a 360°-os visszajelzés használatának szempontjai
Tímea SÁNDOR: Summary: Aspects of applying AC/DC method and 360 degree feed-back

KŐMÍVES Péter Miklós – VÖRÖS Péter – DAJNOKI Krisztina: A felsőoktatás nemzetköziesedése: megoldás a hallgatói létszám csökkenésére?
Péter Miklós KŐMÍVES – Péter VÖRÖS – Krisztina DAJNOKI: Summary: Internationalization of higher education: an answer for the decrease in the number of students?

BENCZE Szabina – TÓTH-SZERECZ Ágnes: Az Európai Felsőoktatási Térség adta lehetőségek: az ERASMUS ösztöndíjprogramban részt vevő hallgatók tapasztalatainak felmérése
Szabina BENCZE – Ágnes TÓTH-SZERECZ: Summary: Opportunities of the European Higher Education Area: surves based on the experiences of former ERASMUS students

Anikó MILE: Organization and human resource for supporting integrated education of children with special educational needs
MILE Anikó: Összefoglaló: Szervezet és humánerőforrás a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésének gyógypedagógiai támogatásában

BIRHER Nándor: Osztálytársadalom versus hálózati társadalom – egy modell ötlete
Nándor BIRHER: Summary: Class society versus network society – the idea of a model

CZAKÓ Kálmán: A közösségalkotó ember kapcsolatai és kötöttsége. Gondolatok dr. Birher Nándor: Osztálytársadalom versus hálózati társadalom – egy modell ötlete című tanulmányának margójára

DÓZSA Zsófia – JUHÁSZ Gábor: Gondolatok és javaslatok a Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció humán fejlesztéseket érintő kérdéseihez
Zsófia DÓZSA – Gábor JUHÁSZ: Summary: Ideas and suggestions for human development issues included in the regional development concept of Baranya county

ELEK Boglárka – PINTÉR Bettina – LÁSZLÓ Katalin: A kelet-ormánsági települések gazdasági, infrastrukturális és demográfiai jellegzetessége
Boglárka ELEK –Bettina PINTÉR – Katalin LÁSZLÓ: Summary: Economic, infrastructural and demographic characteristics of villages at Eastern Ormánság

SIPTÁR Dávid – TÉSITS Róbert: A szegénységi szegregáció területi jellegzetességei Baranya megyében
Dávid SIPTÁR – Róbert TÉSITS: Summary: Regional characteristics of poverty segregations in Baranya county

MIHÁLY Péter: Az idegenforgalmi infrastruktúra néhány térbeli jellegzetessége Szegeden
Péter MIHÁLY: Summary: Spatial characteristics of tourism infrastrukture in Szeged

Szerzőinkről / Authors