Szövétnek I.

Közösségi foglalkoztatási kezdeményezés az Ős-Dráva Program 20 településén

(TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0037)

Az Ős-Dráva Program komplex társadalmi felzárkózást célzó humán alprogramjának részeként 2013. szeptember 1-jén megkezdődött projekt célja a térség foglalkoztatási lehetőségeinek bővítése, a területen élők foglalkoztathatóságának javítása.

A projekt megvalósulási helyszínét az alábbi térkép szemlélteti.

A projekt a hátrányos helyzetű munkanélküliek felzárkózásának, illetve munkaerő-piaci reintegrációjának első szakaszát komplex humánerőforrás fejlesztéssel valósítja meg, amelynek keretében a célcsoport szükségleteire alapozott munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtására, valamint rész-szakképesítések (víziközmű-építő, erdőművelő, méhészeti munkás) megszerzésének támogatására kerül sor. az egyéni fejlesztéseket követően 12 fő 6 hónapon át történő támogatott foglalkoztatása kerül megvalósításra, amelyet azonos időtartamú, nem támogatott továbbfoglalkoztatás követ. A projekt további tervezett pozitív kimenetele a bevont célcsoport tagok közül 9 fő nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezése, az említett képzettségek valamelyikének megszerzése után. A célcsoport fenntartható, hosszú távú reintegrációjának elősegítése érdekében a képzési és foglalkoztatási folyamatot munkaerő-piaci mentorok segítik.

Kedvezményezett: Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 70 304 575 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2014. december 31. 

Közlemények

Események

Tapasztalatok

Közbeszerzés

Munkatársaink elérhetősége

Kapcsolódó tartalmak